🔶محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی:

🔹طی نظارت و پایش بازار تجهیزات پزشکی توسط این مدیریت،  شبکه توزیع خارج از شبکه نوار تست قند خون در منطقه خیابان چمران مشهد شناسایی شد.
🔹در تحقیقات انجام شده مشخص شد  این شبکه با جعل اسناد و فاکتورسازی اقدام به توزیع نوارتست قند در بازار آزاد نموده است.
🔹در این رابطه پرونده تخلف صنفی تنظیم و پس از تکمیل مستندات به تعزیرات حکومتی ارجاع می گردد.


با عرض پوزش این مطلب نیاز به کلمه عبور دارد

لطفاً کلمه عبور را وارد نمایید