هادی مخملی در جمع نمایندگان 13اتحادیه اولویت‌دار اصناف مشهد:

 دریافت و نصب شناسه، یک نظارت هوشمند ملی است

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، درباره بحث «شناسه یکتا» و نصب کیوآرکد با اشاره به اینکه در حوزه مشکلات و ایرادهای سامانه مربوط به دریافت شناسه با اتاق اصناف تهران مکاتباتی کردیم، گفت: دریافت و نصب «شناسه یکتا» در واحد صنفی، درواقع یک نظارت هوشمند ملی است و نصب کیوآرکد یک مطالبه مردمی است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف مشهد، وی گفت: نصب این شناسه در واحدهای صنفی به کمک نظارت اتحادیه‌ها خواهد آمد و در حوزه عملکرد واحدهای صنفی مفید و مؤثر خواهد بود.دکتر مخملی اضافه کرد: در اجلاس اتاق اصناف تهران درباره شناسه یکتا اعلام شد که تا پایان سال 1402 اگر برای دریافت شناسه یکتا اقدام نشود فرد متخلف از تمام تسهیلات دولتی محروم خواهد شد، اما با رایزنی این مدت تا تاریخ 25 اردیبهشت‌ماه 1403تمدید شد تا در صورت دریافت و نصب شناسه، فرد صنفی بتواند از خدمات دولتی بهره ببرد.رئیس اتاق اصناف ادامه داد: در جلسه‌ای که با فرماندار مشهد مقدس داشتیم مقرر شد در رابطه باQRکد یک جدول زمان‌بندی تنظیم کنیم و برای هر اتحادیه و براساس تعداد اعضای آن مهلتی تعیین کنیم.وی افزود: امروز این سیزده اتحادیه به عنوان اتحادیه‌های اولویت‌دار مدنظر است، اما این موضوع نافی مسئولیت برای اتحادیه‌های دیگر نیست. مخملی درانتها از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی مشهد خواست با ستاد ویژه اجرای فوری این مصوبه و کارشناسان مستقر در اتحادیه‌ها در راستای دریافت شناسه صنفی و نصبQRکد همکاری لازم را داشته باشید.وی متذکر شد: اتحادیه‌ها در صورت مشاهده تخلفی در زمینه برداشتن کد شناسه و یا نبودQRکد در واحد صنفی بعد از نصب آن، طبق بند(ه) ماده28 که این کار را تخلف محسوب می‌کند، اقدام و فرم تخلف و جریمه آن واحد صنفی را صادر کنند.