)روش تبدیل پروانه کاغذی به الکترونیکی(شناسه یکتا و QR  کد

1- ورود به درگاه ملی مجوزmojavez.ir

2-ورود به کارتابل شخصی با شماره همراه

3-انتخاب گزینه شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی 

4-جستجو رسته شغلی درج شده در پروانه کسب

5-تایید متن نکات آموزشی

6-ثبت 4 کد:

سریال کارت ملی (شماره پشت کارت ملی و یا شماره رهگیری درخواست کارت ملی)

شماره همراه

کدپستی پروانه کسب

شناسه صنفی

7-ثبت درخواست و صدور شناسه یکتا وqrکد

8-چاپqrکد خود از قسمت درخواست های من  درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) و یا از سامانه بانک اطلاعات کسب و کار کشور (qr.mojavez.ir) و نصب آن در واحد صنفی

 


با عرض پوزش این مطلب نیاز به کلمه عبور دارد

لطفاً کلمه عبور را وارد نمایید