كميسيون نظارت  بر سازمانهاي صنفي شهرستان مشهد مقدس

( هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي)

* آگهی برگزاری نوبت دوم انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد مقدس *

از    كليه اعضاء داراي پروانه كسب معتبر اتحاديه صنف فروشندگان پوشاک مشهد مقدس دعوت ميگردد شخصا" با  در دست داشتن پروانه كسب یا كارت شناسائي معتبر از ساعت 8 صبح

       لغايت  18 روز سه شنبه مورخ  23/08/1402 جهت شركت درنوبت دوم انتخابات هيأت مديره وبازرس اتحادیه ، به « مرکز خرید 17 شهریور » واقع در میدان 17 شهریورمراجعه و

       نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد زیر به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هيأت مديره ويك نفربازرس اصلی انتخاب نمايند .

        تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره سه نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .  


با عرض پوزش این مطلب نیاز به کلمه عبور دارد

لطفاً کلمه عبور را وارد نمایید