کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس

( هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی )

«  آگهی ثبت نام داوطلبان هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و بستنی مشهد مقدس »  

در اجرای مصوبه مورخ 01/08/1402کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس بدينوسيله ازکلیه دارندگان پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و بستنی مشهد مقدس که تمایل به عضویت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه مذکور را دارند دعوت ميشود ظرف مدت  15 روز ( از روز دوشنبه مورخ 15 /08/ 1402 تا روز دوشنبه مورخ 29/08/1402 ابتدا درسامانه ایرانیان اصنافiranianasnaf.ir-  سامانه ساران ( انتخابات الکترونیک ) - ثبت نام داوطلبین ، با درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل  اقدام و پس از اخذ کد رهگیری ثبت نام ، شخصا" با ارائه  اصل و تصویر مدارك زیرجهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبيرخانه هيأت اجرايي برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس واقع در بلوار خیاماداره کل صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی - طبقه اولاتاق 105  مراجعه نمايند .  


http://www.asnaf-mhd.ir/thumbs/q-90/ZmlsZXMvQXJ0aWNsZXMvOTQuanBn.jpg


  شرایط لازم :

1 -  تابعيت جمهوري اسلامي ايران                                                                                                               

2 - اعتقاد والتزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران

3 - نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر

4 - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگي و افلاس

5 - عدم اعتياد به مواد مخدر

6 - عدم اشتهار به فساد                       

7 - داشتن حد اقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه

8 - حداكثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

   9 -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم

10 - داشتن وثاقت و امانت

مدارك مورد نيازجهت ثبت نام :

1 - پنج قطعه عكس4×3 جديد مربوط به سال جاری ( پشت نويسي شده )

2 - اصل شناسنامه به همراه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

3 - اصل کارت ملی به همراه فتوکپی پشت و رو

 4 - اصل مدرك تحصيلي ( حداقل دیپلم ) یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیأت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ضروری است

 5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

توجه :

-  به استناد تبصره « 3 » ماده « 6 »  آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد

-  به استناد تبصره « 5 » ماده « 6 »  آئین نامه اجرایی مذکور ، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده                 « 5 » قانون مدیریت خدمات کشوری ، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه ، الزامی است .

- به استناد تبصره « 2 » اصلاحی آیین نامه اجرایی صدرالاشاره ، عدم بارگذاری هر یک از مدارک مورد نیاز در سامانه ساران در بازه زمانی ثبت نام ، به منزله عدم ثبت نام است .                                                                                                                                                                              

 

        هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس