مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی گفت: در پنج ماه نخست سال ۴میلیارد و ۶۹۸میلیون و ۹۶۰هزار ریال وجه به شاکیان تخلفات صنفی بازگردانده شده است.


استرداد بیش از ۴۰۰ میلیون تومان وجه از متخلفان صنفی در خراسان رضویمحسن صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در پنج ماهه نخست سال ۲۵هزار و ۸۰۰مورد بازرسی از اصناف صورت گرفته  که منجر به ثبت هزار و ۴۶۷تخلف شده است، در این بین هزار و ۲۱۸پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: ارزش ریالی تخلفات واحد‌های صنفی ۷۱میلیارد و ۳۳۹میلیون ریال است.

مدیر بازرسی و نظارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه شاهد ثبت ۵۲۰شکایت حضوری بودیم، اضافه کرد: تعداد کل شکایت حضوری به اتاق اصناف ۴۰۸مورد بوده که ۱۱۲ فقره ارسالی از سوی اتحادیه‌هاست.

وی افزود: همچنین ۲۶۰فقره جلب رضایت شاکیان اتفاق افتاده که ارزش ریالی استرداد وجه به شاکیان ۴میلیارد و ۶۹۸هزار و ۹۶۰میلیون در پنج ماهه نخست سال است.