رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد گفت: قیمت لوازم خانگی در مشهد ۲۵ درصد کاهش یافته است.

سیدرسول ابن‌رضا رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد گفت: در صورتی که دولت ارز نیمایی را برای تولید‌کننده تامین نکند و بخواهد به ارز آزاد برسد بازار دچار تورم می‌شود.


او افزود: قدرت خرید مردم پایین آمده و اگر تورم دوباره داشته باشیم هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر خریدار است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد ادامه داد: نمیتوان گفت تولیدکننده صد درصد ارز نیمایی نمی‌گیرد اما دریافتی آن کافی نیست.