​​​​​​​رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان مشهد گفت: نبود نیروی کار ماهر، فرهنگ کارگری و حل مسائل به صورت تخصصی در صنوف را به عنوان مشکل داریم.


حسن ماجدی در گفت‌وگو با قدس خراسان کار تولید مبلمان را با صنایع چوب یکی دانست و اظهار کرد: تولیدکنندگان مبلمان مانند سایر صنف‌ها با مشکلات تولیدی مانند قوانین مالیات، تأمین‌اجتماعی، نبود کارگر ماهر و مسائل مرتبط با شهرداری دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتحادیه مبل‌سازان مشهد در تشریح محاسبه میزان مالیات بیان کرد: ملاک محاسبه مالیات برای واحد تولیدی و صنفی، درآمد و سود است. این سود بر اساس ضرایب قانونی بدست می‌آید و هر واحد صنفی نمی‌تواند ضریب جداگانه داشته است؛ اما مالیات بر اساس شناسه تعریف شده برای واحدهای تولیدی گاهی دو برابر سودهای ابلاغی است.

وی تصریح کرد: شهرداری در پسماند به دو شکل عمل می‌کند؛ اول اینکه با تمام واحدهای تولیدی و توزیعی قرارداد می‌بندد که سالی یک مبلغ مشخص پسماند تحویل دهند و مورد دیگر به عنوان عوارض پسماند کسب و پیشه می‌آید که اعداد آن قابل توجه است. 

رئیس اتحادیه مبل‌سازان مشهد افزود: اصناف مبل‌ساز برای پسماند خود مجبور به پرداخت عددی به شهرداری هستند در صورتی که باقیمانده هر واحد تولیدی چرخه مصرف دیگری دارد. به طور مثال خاک‌اره ما را تولیدکنندگان نوئپان می‌برند و پسماند نداریم.