رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در حال حاضر ۱۵ درصد از واحدهای صنفی در مشهد پروانه کسب ندارند، در حالیکه ۸۵ درصد از واحدهای صنفی این شهر پروانه کسب دارند.

هادی مخملی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون ۱۲۶ هزار واحد صنفی در مشهد از کل واحدهای صنفی این شهر دارای پروانه کسب هستند و واحدهایی که پروانه کسب ندارند نیز اغلب در حال پیگیری برای صدور پروانه یا در حال جابه جایی و نقل مکان می باشند.

 


وی بیان کرد: منشا بروز همه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است، بنابراین مهمترین برنامه این اتاق ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در مشهد از طریق اتحادیه‌ها است.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: همه برنامه‌هایی که برای پیشرفت و توسعه سطح بازار از طریق واحدهای صنفی برای ارایه خدمات بهتر به مردم و مشتریان دنبال می‌شود، از طریق واحدهای صنفی پروانه‌دار زیر پوشش اتحادیه ها دنبال می شود.

مخملی ادامه داد: هیات رییسه جدید اتاق اصناف مشهد همه مسائل و مشکلات را پیگیری می کند و تشکیل کمیسیون ها را در اولویت قرار داده است تا از این طریق بتوان توانمندشدن اتحادیه ها را به صورت علمی و از طریق قانونی انجام داد.

وی بیان کرد: شهر مشهد به سبب ماهیت زائرپذیری و گردشگری خود توجه بیشتری را در حوزه آداب و فرهنگ میزبانی می طلبد، لذا توانمندسازی اتحادیه ها از طریق اصلاح زیرساختها، بهبود روشها و ساختارها دنبال و مسائل و مشکلات آنها در ارتباط با دستگاه های مختلف پیگیری می شود.

اتحادیه های مشهد ظرفیت ایجاد ۳۵ شهرک صنفی را دارند

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: یکی از مسائلی که اتاق اصناف به طور جد پیگیر بوده، افزایش ظرفیتها از طریق ایجاد شهرکهای صنفی است، به طوریکه می توان از اتحادیه های موجود ۳۰ تا ۳۵ شهرک صنفی ایجاد کرد.

وی با اشاره به وجود ۹۶ اتحادیه صنفی در مشهد اظهار داشت: حدود یک چهارم از این اتحادیه ها تولیدی هستند که می توانند در قالب شهرکهای صنفی همگن سازماندهی شوند.

مخملی بیان کرد: هم اکنون زمین مورد نیاز برای ایجاد برخی از شهرکهای صنفی تملک و نهایی شده است که بعد از ارزیابی قابلیت راه اندازی دارند، در این راستا سه شهرک صنفی پلاستیک، جعبه سازان، آهن و پروفیل نهایی شده و زمین های مورد نظر پنج شهرک صنفی دیگر نیز در حال تملک است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی شهرکهای صنفی مزبور سه هزار میلیارد تومان سرمایه جذب و برای هفت هزار و ۴۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد می شود، ظرفیت خوبی هم در ارتباط با مسائل داخلی و رویکرد صادرات محور در خصوص این شهرکهای صنفی وجود دارد.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در مجموع اتاق در دوره جدید مدیریتی خود ساماندهی اتحادیه ها، ایجاد اشتغال، فرهنگ درست ارایه خدمات و ظرفیت سازی برای تولیدات بیشتر را دنبال می کند.