نظر به تغییرات ایجاد شده در قوانین، لازم است متقاضیان صدور پروانه کسب در دو مرحله اقدام کنند که مرحله اول، مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی http://mojavez.ir و مرحله دوم، سامانه نوین اصناف به نشانی http://novin.iranianasnaf.ir است. به این ترتیب خلاف روال گذشته نیازی به مراجعه حضوری به اتحادیه ها برای طی مراحل این درخواست نخواهد بود اما همچنان اتحادیه های صنفی پاسخگوی نیازها و مشکلات واحدهای صنفی خواهند بود.


حذف تشکیل پرونده‌های کاغذی ‌: در فرایند مذکور، تشکیل پرونده کاغذی برای متقاضیان حذف شده است و کلیه مدارک و مستندات به صورت الکترونیک در داخل محیط کاربری متقاضیان بارگذاری خواهد شد.

ثبت درخواست توسط متقاضی : در فرایند جدید همه اقدامات مرتبط با ثبت درخواست توسط متقاضی و در داخل پانل کاربری وی در سامانه نوین اصناف انجام خواهد گرفت. یعنی هر متقاضی یک محیط کاربری اختصاصی همانند اینترنت بانک دارد که می‌تواند امورات صنفی خود را مدیریت نماید.
لذا از تمامی متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب و نیز همکاران در اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان ها دعوت می شود برای آگاهی از فرایند جدید ، فایل های ضمیمه را در لینک زیر مطالعه کنند:

راهنمای کاربری ثبت درخواست متقاضیان صنفی در درگاه ملی مجوزها-ویرایش اول-۱۴۰۱،۱۰،۱۸

گردش کار سامانه نوین اصناف-۱۴۰۱،۱۲،۲۰-ثبت محور و تاییدمحور