رئیس اتاق اصناف مشهد عملکرد کلی بازرسی و نظارت اصناف طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران هادی مخملی با اشاره به عملکرد کلی بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اظهار داشت: به طور کلی طی ده ماه گذشته تعداد ۳۱۸ هزار مورد بازرسی از واحد‌های صنفی سطح شهر انجام شد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره فرم گزارش بازرسی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره فرم‌های گزارش نظارتی – ارشادی، ۱۷ هزار و ۲۴۰ مورد فرم تخلف صادر شده است که مبلغ ریالی پرونده‌های صادر شده حدود ۵۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه افزود: همچنین به طور کلی ۲۷ هزار مورد گزارش ستاد خبری از طریق سامانه ۱۳۵ و تعداد ۴ هزار و ۲۶۰ مورد شکایت کتبی به واحد شکایات بازرسی و نظارت اصناف واصل که منجر به تنظیم و ارسال یک هزار و ۱۸۰ پرونده به تعزیرات حکومتی گردیده است. هادی مخملی یادآور شد: رسیدگی به شکایات بازرسی و نظارت، تعداد ۲ هزار و ۸۷۰ مورد جلب رضایت شاکی در پرونده‌های کتبی و حضوری و ۱۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال استرداد وجه به شاکیان را به دنبال داشته است.