کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس

( هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی )

 

در اجرای مصوبه مورخ 09/11/1402کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس بدينوسيله ازکلیه دارندگان پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد مقدس که تمایل به عضویت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه مذکور را دارند دعوت ميشود ظرف مدت  15 روز ( از روز چهارشنبه مورخ 25/11/ 1402 تا روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402 ابتدا درسامانه ایرانیان اصنافiranianasnaf.ir- سامانه ساران ( انتخابات الکترونیک )- ثبت نام داوطلبین ، با درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل  اقدام و پس از اخذ کد رهگیری ثبت نام ، شخصا" با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذيل الذکر جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبيرخانه هيأت اجرايي برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس واقع در بلوار خیاماداره کل صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی - طبقه اولاتاق 105 مراجعه نمايند .  


با عرض پوزش این مطلب نیاز به کلمه عبور دارد

لطفاً کلمه عبور را وارد نمایید